Behandla migrän

Migrän drabbar omkring 10 % av befolkningen och utlöses genom yttre faktorer så som stress, avslappning efter stress, oregelbundna sömn- och matvanor, olika livsmedel samt hormonförändringar. Idag finns det ett stort utbud mediciner mot migrän. Samtidigt har alternativa behandlingar som inte är vetenskapligt dokumenterade också visat sig ge resultat hos vissa individer.

Receptfria läkemedel

Enligt Läkemedelsverket så finns det två läkemedel som har bra effekt på många som drabbas av migrän, dessa är analgetika och antiinflammatoriska medel. Detta är receptfria mediciner som rekommenderas som förstahandsval vid behandling av migrän. Förutom att de visat sig fungera för många så är de prisvärda och ger relativt få biverkningar i relation till mediciner som är utvecklade för just migränpatienter. Medicinerna är smärtstillande eller inflammationshämmande och är det främsta alternativet vid mildare migrän.

Vid exempelvis menstruationsrelaterad migrän är NSAID-preparat ett bra alternativ till analgetika eller antiinflammatoriska mediciner.

Triptaner

Sajten Migrän.se skriver att när analgetika, antiinflammatoriska mediciner och NSAID-medel inte ger önskvärda resultat är det lämpligt att istället byta behandling till triptaner. Triptaner gör att blodkärlen drar ihop sig vilket lindrar besvär som värk, illamående samt ljud- och ljuskänslighet som den migrändrabbade ofta upplever. Dessvärre är dessa läkemedel dyrare. Tänk dessutom på att triptaner inte är tillåtna för behandling av barn under 18 år.

Vid svår migrän

Om du drabbas av minst tre migränanfall per månad eller när du upplever att anfallen sker frekvent kan det vara aktuellt med läkemedlet profylax. Behandlingsprocessen dokumenteras noggrant och effekten utvärderas efter ungefär två månader. Om biverkningarna är för svåra eller behandlingen inte fungerar ska läkemedlet sättas ut igen. Detta sker gradvis under en till två veckor.

Ytterligare preparat som kan vara alternativ om migränen inte upphör är exempelvis betablockerare, pizotifen och antidepressiva läkemedel.

Alternativa behandlingar

Det finns andra vägar som alternativ till medicin. Att först se över utlösande faktorer till migränanfallen så som stress, migränframkallande livsmedel (som t.ex. choklad, starka ostar och alkoholhaltiga drycker) samt oregelbunden sömn eller stora tidsgap mellan måltiderna är ett första steg.

Andra alternativa behandlingar är akupunktur och avslappningsövningar. Trots att dessa inte har någon vetenskaplig dokumentation har de fungerat i många fall.

Att tänka på vid behandling av migrän

Se alltid över vilka biverkningar dina läkemedel har och läs gärna bipacksedeln noggrant innan medicinsk behandling av migrän. Anfallskuperande läkemedel exempelvis, så som smärtstillande och NSAID-preparat, har biverkningar vid problem med mag- och tarmsystemet. Biverkningarna kan leda till illamående och kräkningar vilket gör att kroppen inte kan tillgodogöra sig medicinen överhuvudtaget.

Botox och migrän – senaste behandlingsmetoden

Det senaste metoden att behandla svår migrän är att spruta in botox i ansiktet och huvudet. Man gör det i de områden där det finns många nervbanor. Botox som är ett nervgift tar på så sätt bort udden att de värsta yttringarna. Denna metod har visat sig ge väldigt gott resultat.

migrän botox