Inkontinens – för män

Den urininkontinens som är vanligast hos män är trängningsinkontinens. Detta innebär att man inte kan hålla tätt då man blir akut kissnödig. Vissa män kan även drabbas av ansträngningsinkontinens. Man har då urinläckage vid hosta eller när man till exempel joggar, men detta är ovanligt hos män. Det finns andra orsaker till att män drabbas av urinläckage, så som demens, MS eller medicinering av olika slag. Några män kan lida av förstorad prostata, som i sin tur leder till att man inte tömmer urinblåsan ordentligt vid urinering. Om blåsan aldrig töms ordentligt kan det orsaka besvär i njurar och urinblåsa. Detta kallas för överrinningsinkontinens. De flesta män som drabbas av inkontinens är över 60 år, men det förekommer även bland yngre män.

Symtom
Sajten Inkontinens.se skriver om de symtom som är vanligast vid inkontinens för män och som kräver att man kontaktar vårdcentral eller läkare är om du urinerar väldigt ofta, och även behöver gå upp flera gånger på natten för att kissa. Du bör även kontakta läkare om du läcker urin när du känner dig kissnödig eller om du läcker urin i små skvättar för övrigt. Vissa symtom som blod i urinen eller att man har börjat läcka urin efter att ha haft cancer i underlivet, kan också vara ett tecken på inkontinens. Det kan även bero på andra sjukdomar och man bör i vilket fall kontakta läkare omgående.

Utredning och behandling av inkontinens – för män
Man kan få genomgå flera undersökningar, då allmänläkaren eller urologen behöver få veta orsaken till inkontinens. När det gäller medelålders och äldre män med inkontinens brukar man i första hand undersöka ifall prostatan är förstorad. De som lider av urinläckage när de är kissnödiga kan behöva träna blåsan för att kunna hålla sig längre. Genom att föra dagbok över sin situation med urinläckage kan man mäta hur mycket urin som kommer vid varje tillfälle då man kissar. Man kan också få ha på sig ett inkontinensskydd för att kunna mäta hur mycket man läcker.

Att minska sitt intag av drycker som är vätskedrivande, samt att motioner är något som läkare rekommenderar. Om detta inte hjälper kan man få mediciner som hjälper vid prostataförstoring eller som får blåsan att bli mer inaktiv. De män som lider av överrinningsinkontinens kan undersökas med ultraljud eller med hjälp av en kateter. Även blodprov får lämnas då man vill se hur njurarna är påverkade. Dessa patienter får genomgå en operation då prostatan oftast är förstorad vid överrinningsinkontinens. I vissa fall kan man sätta in en kateter och då får patienten lära sig hur man skall tömma blåsan helt. De som har blivit diagnostiserade med ansträngningsinkontinens får råd och hjälp om hur de ska göra bäckenbottensövningar. Genom att göra knipövningar kan man öva upp underlivet och på så vis slippa urinläckage vid ansträngning.

Hjälpmedel
Många män kan bli friska från sin inkontinens, men för en del kvarstår problemen efter avslutad behandling. Då kan det vara skönt att veta att det finns bra hjälpmedel och skydd för att slippa pinsamheten som kainkontinens-mann uppstå vid urinläckage. Man kan ha inkontinensskydd som fungerar på samma sätt som en binda. Kateter och urinflaska är andra hjälpmedel som kan skrivas ut av sköterska eller läkare. Läs mer om inkontinens för män här.