Bettskena även effektivt efter käkvärk vid whiplash

En bettskena kan avlasta spänningar i käkarna och minska käkvärk och huvudvärk. Nu visar en ny studie att bettskena även är effektiv vid käkvärk efter whiplash.

Personer som har råkat ut för whiplash känner ofta av effekten långt efter olyckan. Vissa utvecklar även kronisk smärta, så kallade Whiplash-Associated Disorders (WAD). Smärtan kan kännas av när du tuggar men den kan också vara konstant. Forskning av tandläkare vid Uppsala Universitet har visat på en möjlig förklaring till smärtan och också en möjlig behandling.

Studien visar nämligen att långvarig smärta och stress hos personer med WAD kan leda till att tuggmuskulaturen spänns. När käkarna spänns och därmed överbelastas så leder detta till smärta i käkarna och vid tuggning. De patienter som upplever dessa symptom och söker hjälp rekommenderas, enligt studien, att använda en bettskena. Anledningen är att en bettskena stabiliserar käken och avlastar från tryck och spänningar. Detta kan delvis eller helt ta bort käkvärk och huvudvärk som orsakas av dessa typer av spänningar.

Bettskena har sedan länge använts för att hantera diverse besvär från leder i käkarna och tuggmuskler. Förutom att hjälpa patienter som gnisslar tänder att inte slita på tänderna i snabb takt så avlastar den även käkleder och tuggmuskler. Detta gör att patienten lättare kan slappna av.

bettskena

Bettskena hjälper vid whiplash

Vid tandgnissling används bettskena oftast under sömnen. Men bettskenan kan även användas på dagen för att kunna hjälpa med belastning på käkarna. Bettskenor brukar användas antingen under en förbestämd period, exempelvis under några månader. Men i andra fall kan bettskenan behöva användas regelbundet alternativt periodvis om värken eventuellt kommer tillbaka. Bettskenor används ibland också periodvis för att få en bestående effekt.

Viktigt att tänka på är att en bettskena kan ge obehag i början av användning när patienten inte har vant sig vid känslan. Det finns alltså ingen anledning att oroa sig om obehag upplevs till en början. Ofta beskrivs den som otymplig och för stor för att kännas bekväm, kan leda till en ökad salivutsöndring och ömhet i käkar och tänder. Det är vanligt och känslan försvinner ofta allt eftersom patienten vant sig vid skenan.

Tänk på att sköta om bettskenan på liknande sätt som tänderna tas om hand. Innan bettskenan sätts in i munnen ska till exempel både tänder och skena borstas noggrant, med tandborste och tandkräm. Ibland bildas en kalkbeläggning på skenan, vilken enkelt tas bort genom att lägga den i en vatten- och ättikslösning under en dag. Tänk också på att bettskenan borde ligga fuktigt när den inte används för att den ska hålla sig ren och fräsch. Läs mer om bettskenor här.